Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2019/3994 DH.W15.66212. Concello de Santa Comba
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico

2019/3964 DH.A15.44785. Concesión dun caudal de auga a M.ª Ángeles Pais Pais, no concello de Negreira (A Coruña)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/4066 R.P. 2019/17661. Resolución de concesión provisional do programa de subvencións FO301/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Consorcios

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

Otros Tribunales y Juzgados

©2009 Deputación da Coruña