Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación

2018/4485 Expropiación
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2018/4360 Sanciones 560/2015
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 5 de A Coruña

2018/4365 Ejecución de títulos judiciales 261/2016
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2018/4374 Ejecución de títulos judiciales 21/2018
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2018/4375 Ejecución de títulos judiciales 22/2018
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

©2009 Deputación da Coruña