Boletín anterior

Administración Central

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Servicio Público de Empleo Estatal

Dirección Provincial de A Coruña

2017/7132 Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6859 DH.W15.58415. Concello de Vilasantar
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6864 DH.W15.58627. Granxa Ribadiso S.C. Concello de Boimorto
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6866 DH.W15.56676. Concello de Padrón
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6870 DH.W15.57973. Rubén Blanco Raña. Concello de Val do Dubra
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6873 DH.W15.57978. Miguel Castrelo Fernández. Concello de Toques
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6875 DH.W15.58080. Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais. Concello do Pino
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6876 DH.W15.58079. Concello de Frades
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2017/7150 Resolución pola que se convocan procesos selectivos por consolidación de emprego temporal das prazas incluídas na oferta de emprego público 2017.
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Notarías

©2009 Deputación da Coruña