Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6800 DH.W15.56829. Concello de Ordes. Bombeo de saneamento na Maquía e outros
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2017/6812 DH.W15.58483. Concello de Santiago de Compostela. Obras de remate de rehabilitación Ponte Vella da Rocha
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6833 DH.W15.57012.- Legalización de muro. Concello de Carballo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña