Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6101 DH.W15.58069. Vivenda. Concello de Cabana de Bergantiños
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6102 DH.W15.52624.Acondionamento de parcela. Concello de Ferrol
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6104 DH.W15.55401. Mantemento. Concello de Coristanco
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6105 DH.W15.57401. Legalización peche. Concello de Malpica de Bergantiños
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6106 DH.W15.57868. LMTS, CTS e RBT. Concello de Oleiros
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6107 DH.W15.57197. Peche. Concello de Coristanco
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6108 DH.W15.57730.Peche. Concello de Oleiros
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6109 DH.W15.57672. Conexión de saneamento. Concello de Arteixo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/6111 DH.W15.56567. Legalización obras. Concello de Coristanco
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2017/6278 Edicto de venta por gestión directa/edicto de venta por xestión directa n.º 105
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2017/6303 Anuncio de subasta de bienes inmuebles/anuncio de poxa de bens inmobles n.º 110
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Otros Tribunales y Juzgados

©2009 Deputación da Coruña