Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2018/4565 DH.W15.61950 Ramón Gómez Vázquez. Concello de Melide
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4389 DH.W15.61350. Mellora de camiños. Concello de Mugardos
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4390 DH.W15.61193. Ruta de senderismo. Concello de Cabanas
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4391 DH.W15.61370. Ampliación e mellora. Concello de Ortigueira
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4430 DH.W15.61979. Pista de pumptrack. Concello de Mugardos
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4431 DH.W15.61899. Peche de parcelas. Concello de Bergondo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4432 DH.W15.58473. Escolera e urbanización de vial. Concello de Ares
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4433 DH.W15.61215. Execución de proxecto. Concello de Cabanas
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4434 DH.W15.60645. Rexeneración de pistas. Concello de Ortigueira
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4435 DH.W15.61594. Nave industrial. Concello de Arteixo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4444 DH.W15.51388. Legalización de recheo. Concello de Culleredo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/4545 DH.A15.59147 - concesión
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña