Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Conservación da Natureza

2018/2793 Información pública
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal

A Coruña

Área de Facenda e Administración

Servizo de Xestión Tributaria. Departamento de Facenda e Xestión de Tributos

2018/2901 Aprobación matrícula primeiro trimestre 2018 quioscos e mercados
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Mancomunidades

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña