Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2017/5475 Resolución da relación definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo téc. sup. informática A1 (AE)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Consorcios

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Empresas y Sociedades

©2009 Deputación da Coruña