Boletín anterior

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

2019/403 Programa de subvencións para a limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

2019/413 Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o ano 2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

2019/414 Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o ano 2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2019/370 P.O. 1012/2017. Citación a juicio
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

©2009 Deputación da Coruña