Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/6110 DH.W15.62621. Muro de peche. Concello de Monfero
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/6111 DH.W15.55339. Relleno. Concello de Culleredo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/6133 DH.A15.63323.- Concesión. Concello de Carballo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/6134 DH.A15.62755.- Concesión. Concello de Cabana de Bergantiños
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña