Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2017/3161 Expediente 15/231. Modificación dos estatutos da Asociación Área Empresarial do Tambre
( PDF | HTML )

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2017/3229 Resolución pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo da empresa Túnidos Miramar, SL
( PDF | HTML )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación

2017/3485 Servizos de renovación de la plataforma de sedes electrónicas de la Diputación Provincial de A Coruña
( PDF | HTML )

Municipal

Arteixo

Servizos Económicos

2017/3400 Conta Xeral 2016
( PDF | HTML )

A Coruña

Área de Facenda e Administración Pública

Contratación

2017/3384 Anuncio de licitación (S-1/2017)
( PDF | HTML )

Malpica de Bergantiños

Secretaría

2017/3374 Delegación de casamento
( PDF | HTML )

Ponteceso

Secretaría

2017/3429 Anuncio
( PDF | HTML )

Ponteceso

Secretaría

2017/3430 Anuncio
( PDF | HTML )

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2017/3387 Procedimiento ordinario 1221/2014. Citación a juicio 15/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2017/3388 Procedimiento ordinario 1267/2014. Citación a juicio 04/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2017/3389 Procedimiento ordinario 1267/2014. Citación a juicio 04/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2017/3390 Procedimiento ordinario 87/2015. Citación a juicio 04/05/2015
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2017/3391 Procedimiento ordinario 1251/2014. Citación a juicio 04/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2017/3392 Procedimiento ordinario 68/2015. Citación a juicio 04/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 3 de A Coruña

2017/3393 Despido objetivo individual 1046/2016. Citación a juicio 18/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 3 de A Coruña

2017/3394 Procedimiento ordinario 1248/2014. Citación a juicio 16/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 3 de A Coruña

2017/3395 Procedimiento ordinario 1235/2014. Citación a juicio 16/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 3 de A Coruña

2017/3396 Ejecución de títulos judiciales 94/2017. Notificación auto 11/04/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 1 de A Coruña

2017/3397 Procedimiento ordinario 17/2016. Notificación desistimiento
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2017/3398 Ejecución de títulos judiciales 240/2016. Citación vista 18/05/2017
( PDF | HTML )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 3 de A Coruña

2017/3399 Procedimiento ordinario 1255/2014. Citación a juicio 18/05/2017
( PDF | HTML )

©2009 Deputación da Coruña