Boletín anterior

Administración Central

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/5261 DH.A15.61209 - concesión
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2018/5405 Convocatoria de procesos selectivos correspondentes á oferta de emprego público 2016
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Mancomunidades

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

2018/5331 Cuenta General 2017
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña