Boletín anterior

Administración Central

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2017/9828 Anuncio subasta bienes inmuebles/Anuncio de poxa de bens inmobles Nº 110
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2017/9883 Anuncio de subasta de bienes inmuebles/anuncio de poxa de bens inmobles n.º 116
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Secretaría de Goberno

2017/9656 Concurso juez de paz titular de Culleredo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Secretaría de Goberno

2017/9657 Concurso juez de paz titular de Val do Dubra
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Audiencia Provincial

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña