Boletín anterior

Administración Central

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Enerxía e Minas

2021/7614 Resolución do 4 de outubro de 2021 pola que se autoriza administrativamente e aproba o proxecto de execución dunhaa infraestrutura gasística na Coruña (IN627A 2021/5-1)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Enerxía e Minas

2021/7615 Resolución do 18 de outubro de 2021 pola que se aproba o proxecto de execución dunha infraestrutura gasística no concello da Coruña (IN627A 2021/6-1)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/7611 DH.W15.79796. Muro de peche. Concello de Narón
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal

Mancomunidades

Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Secretaría de Goberno

2021/7586 Nombramiento juez de paz sustituta de Mesía
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Empresas y Sociedades

Notarías