Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/3745 DH.W15.75740. Peche, pérgola e porche. Concello de Cambre
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2021/3714 R.P. 2021/17123. Concesión provisional do Programa FOAXE-P/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación

2021/3803 Anuncio de aprobación do Plan de investimento en vías provinciais 2021, segunda fase
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Secretaría de Goberno

2021/3567 Concurso de juez de paz sustituto de Cedeira
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Secretaría de Goberno

2021/3620 Nombramiento de juez de paz titular de O Pino
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

Otros Tribunales y Juzgados