Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5880 DH.W15.72457. Movemento de terras. Concello de Paderne
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5881 DH.W15.75757. Vivenda e peche. Concello e Carballo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5882 DH.W15.76209. Vivenda e peche. Concello de Neda
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5883 DH.W15.76970. Peche de parcela. Concello de Sada
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5884 DH.W15.76982. Vivenda. Concello de Fene
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5885 DH.W15.77369. Adega e peche de parcela. Concello de Narón
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5886 DH.W15.77950. Vivenda e peche de parcela. Concello de Sada
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5888 DH.W15.78007. Vivenda. Concello de Arteixo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5889 DH.W15.78075. Vivenda e peche de parcela. Concello de Cambre
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5890 DH.W15.78470. Galpón. Concello de Vimianzo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Cámaras Oficiales

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. A Coruña

2021/5850 Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )