Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/5819 DH.A15.44076. Concesión de auga. Concello de Cabana de Bergantíños
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

2021/5863 Resolución número 2021/30539 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO027A/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/5868 R.P. 2021/30566. Resolución de concesión definitiva do Programa FO104V-P/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/5869 R.P. 2021/30567. Resolución de concesión definitiva do Programa FO104V-R/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal