Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8227 DH.W15.81003. Urbanización e peche de parcela. Concello de Narón
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8228 DH.W15.81277. Recheo de parcela. Concello de Betanzos
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8229 DH.W15.81280. Muro de peche. Concello de Narón
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8230 DH.W15.81281. Vivenda. Concello de San Sadurniño
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8231 DH.W15.81300. Peche e parcela. Concello de Arteixo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2021/8223 Corrección erros calendario laboral ano 2022
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2021/8289 Aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio 2022 e bases para a súa execución
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2021/8290 Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos núm. 7/2021 de aprobación polo Pleno
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2021/8287 Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos núm. 6/2021 de aprobación polo Pleno
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal