Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/7494 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso de promoción interna dunha praza de auxiliar educador (C2)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Consorcios