Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2019/9188 DH.W15.68851. Juan Varela Durán. T.M. Arzúa
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico

2019/9175 DH.A15.66091. Concesión dun caudal de auga á Asociación de Veciños Santa Cruz de Aranga, no concello de Aranga (A Coruña)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/9244 R.P. 2019/40949. Resolución de concesión definitiva do programa de subvencións FO103A/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2019/9164 DSP 507/2018. Citación a juicio
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2019/9167 Procedimiento ordinario 727/2016
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2019/9168 Despido 566/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2019/9169 Despido 614/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2019/9170 DSP 734/2019. Citación a juicio
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2019/9171 Ejecución de títulos judiciales 129/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2019/9172 Ejecución de títulos judiciales 104/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2019/9173 Ejecución de títulos judiciales 69/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

©2009 Deputación da Coruña