Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/3775 DH.W15.75703. Acondicionamento de camiños. Concello de A Laracha
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/3776 DH.W15.75666. Acondicionamento de camiños. Concello de A Laracha
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/3783 DH.W15.73527. Mellora de accesos. Concello de A Laracha
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2021/3741 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo de ingreso ao corpo de axudante de arquivo e biblioteca (A2)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Santiago de Compostela

Tesourería. Sección de Xestión

2021/3782 Padrón fiscal
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social