Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2022/2672 DH.W15.84539. Peche de parcela. Concello de As Pontes de García Rodríguez
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2022/2673 DH.W15.82824. Rehabilitación dunha vivenda. Concello de Ponteceso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2022/2675 DH.W15.80547. Peche de parcela. Concello de Oleiros
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2022/2741 R.P. 2022/23675. Resolución de concesión provisional do Programa FO103C/2022
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente

2022/2728 Bases reguladoras da V edición dos premios do Plan de emprego local (PEL-EPR Premio)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal