Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas

2020/6733 Extracto das resolucións da Presidencia dos meses de xullo e agosto de 2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Mancomunidades

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 1 de A Coruña

2020/6744 Despido/ceses en general 290/2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 1 de A Coruña

2020/6745 Ejecución de títulos judiciales 35/2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2020/6746 Ejecución de títulos judiciales 76/2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 3 de A Coruña

2020/6747 Procedimiento ordinario 397/2017
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 3 de A Coruña

2020/6749 Procedimiento ordinario 353/2017
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2020/6750 Ejecución de títulos judiciales 27/2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2020/6751 Ejecución de títulos judiciales 22/2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

©2009 Deputación da Coruña