Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Apoio ao Emprego, Emprendemento e Economía Social

2022/7578 Modificacións estatutarias da confederación de empresarios de La Coruña
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Apoio ao Emprego, Emprendemento e Economía Social

2022/7591 Resolución de inscrición e publicación da acta de aprobación e do calendario laboral do ano 2023 do convenio colectivo do sector de pintura da provincia da Coruña
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal

Consorcios