Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Apoio ao Emprego, Emprendemento e Economía Social

2024/1209 Modificación estatutaria da Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Apoio ao Emprego, Emprendemento e Economía Social

2024/1210 Resolución de constitución da Asociación de Empresas Turísticas de Ferrolterra
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Apoio ao Emprego, Emprendemento e Economía Social

2024/1211 Resolución de inscrición e publicación do sétimo Convenio Colectivo entre o persoal de flota e Remolcadores Ferrolanos SA (REFESA), 2022-2025, código de convenio 15003230011996
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Transición Ecolóxica

2024/1272 R.P. 2024/6570 - Concesión provisional Programa DP0025/2024
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Transición Ecolóxica

2024/1273 R.P. 2024/6571 Concesión provisional Programa DP0026/2024
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Transición Ecolóxica

2024/1274 R.P. 2024/6572 Concesión provisional Programa DP0035/2024
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Transición Ecolóxica

2024/1276 R.P. 2024/6573 - Concesión provisional Programa DP0037/2024
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Transición Ecolóxica

2024/1277 R.P. 2024/6582 - Concesión definitiva Programa MA100/2024
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal