Boletín anterior

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2020/4373 Convocatoria de proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal temporal para postos de técnico especialista en xestión
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña