Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Vicepresidencia segunda y Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Conservación da Natureza

2023/7535 Anuncio polo que se lle da publicidade ao expediente de segregación de varias parcelas do tecor "San Miguel" (C-10.073), situado no concello de Culleredo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2023/7519 DH.W15.88632. Remodelación e ampliación de vivenda. Concello de Ponteceso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2023/7520 DH.W15.90775. Vivenda unifamiliar. Concello de As Pontes de García Rodríguez
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal