Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2022/3775 DH.W1584169. Vivenda, piscina e peche. Concello de Oleiros
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2022/3813 R.P. 2022/29144.- Resolución de concesión provisional do Programa FO223/2022
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2022/3814 R.P.2022/29145.- Resolución de concesión definitiva do Programa FO103C/2022.
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal