Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo de Xestión Tributaria

2024/4973 Exposición pública do padrón fiscal do IVTM 2024 do Concello de Outes
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal