Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8382 DH.W15.81301. Explanación de parcela. Concello de Oza-Cesuras
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8383 Corrección de erros. Expediente DH.W15.79936
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8384 Corrección de erros. Expediente DH.W15.81281
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2021/8391 Modificacións estatutarias asociación Radio Taxi Ferrol
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2021/8393 Modificacións estatutarias Asociación de Empresarios Cambre Empresarial
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2021/8358 Aprobación inicial da relación de postos de traballo 2022
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2021/8359 Aprobación inicial do cadro de persoal 2022
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2021/8445 R.P. 2021 / 47221. Resolución de concesión provisional do programa FOIEV/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal