Boletín anterior

Administración Central

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2019/1245 DH.W15.65370. Vivenda. Concello de Arteixo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2019/1351 Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo da empresa Megasa Siderúrgica, S.L. 2018-2020 de A Coruña
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2019/1352 Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Fisterra 2018-2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2019/1355 Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo de aplicación ao persoal laboral do Concello de Outes 2019-2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2019/1356 Resolución de inscrición e publicación do i convenio colectivo da empresa "Ausum Abogados y Asesores, S.L." 2018-2020 da Coruña
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2019/1357 Resolución de inscrición e publicación das táboas salariais definitivas do ano 2019 da empresa "Túnidos Miramar, S.L." da Coruña
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

A Coruña

Área de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda

Planeamiento

2019/1326 Anuncio de emprazamento no procedemento ordinario 4344/2018
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2019/1343 DSP 1206/2017. Citación a juicio
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

©2009 Deputación da Coruña