Para comprobar a autenticidade dun anuncio impreso, publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña a partir do 22 de xuño de 2009, debe comprobar visualmente se o contido do documento impreso coincide co contido do anuncio publicado no BOP.

Para facelo debe teclear o número identificador que aparece xunto ao sumario do anuncio (formato AAAA/nnnn).