Debido á situación actual de crise sanitaria provocada polo COVID-19, altérase a periodicidade da publicación do Boletín Oficial da Provincia da Coruña, que se publicará dúas veces á semana os martes e venres, agás festivos, en cuxo caso se adiantará ao día hábil anterior.

LIGAZÓNS

©2009 Deputación da Coruña